دادن برگزاری کردستان انتخابات اخبار بین الملل

دادن: برگزاری کردستان انتخابات اخبار بین الملل

روسیه جت لیزری می سازد

ارتش روسیه قصد دارد در نسل آتی جت های جنگنده خود از اسلحه های لیزری جهت نابود کردن سیستم های دشمن در منزل استفاده کند. این درحالی است که جنگنده مذکور تا ۲۰۳۵ ..

ادامه مطلب