دادن برگزاری کردستان انتخابات اخبار بین الملل

دادن: برگزاری کردستان انتخابات اخبار بین الملل

مردم نباید در مجموعه‌ی ما فساد ببینند / افشانی

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران از جدیت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت مقابله با فساد خبر داد و تاکید کرد، جهت کسب اعتماد مردم که لازمه همکاری آنها د..

ادامه مطلب

جیره‌بندی آب نداریم / مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با بیان اینکه اگر شرایط خاص شد در شبکه شرب از چاه های با کیفیت استفاده می کنیم، گفت: هیچ جیره بندی نداریم چون جی..

ادامه مطلب

یکی از عوامل ربایش دختران ایرانشهری دستگیر شد / دادستان

دادستان عمومی و انقلاب ایرانشهر در جنوب سیستان و بلوچستان گفت: یکی از عوامل ربایش دختران در این شهرستان به وسیله نیروهای امنیتی شناسایی و دستگیر شد. ..

ادامه مطلب

قوانین موجود توان برخورد با مخدرهای تازه را ندارند ، NPSها در حال ورود به بازار مصرف مخدرها

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به مطالبه گری جدی مقام معظم رهبری و ایجاد تحرک و حساسیت در دستگاه‌های متفاوت در یک سال اخیر از زیاد کردن کش..

ادامه مطلب