دادن برگزاری کردستان انتخابات اخبار بین الملل

دادن: برگزاری کردستان انتخابات اخبار بین الملل

کشف و ضبط ۱۸۶ کپسول هروئین از شکم دو مسافر در امارات

پلیس امارات از کشف و ضبط بیش از ۱۸۶ کپسول هروئین در شکم دو مسافر در شیخ نشین راس الخیمه خبر داد.  کشف و ضبط ۱۸۶ کپسول هروئین از شکم دو مسا..

ادامه مطلب