دادن برگزاری کردستان انتخابات اخبار بین الملل

دادن: برگزاری کردستان انتخابات اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات روایت سیاوشی از موافقت با حضور بعضی نمایندگان زن در استادیوم آزادی

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تشریح روند درخواست نمایندگان و فراهم شدن امکان حضور بعضی نمایندگان زن در استادیوم آزادی جهت تماشای فوتبال کشور عزیزما

روایت سیاوشی از موافقت با حضور بعضی نمایندگان زن در استادیوم آزادی

روایت سیاوشی از موافقت با حضور بعضی نمایندگان زن در استادیوم آزادی

عبارات مهم : ورزشگاه

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تشریح روند درخواست نمایندگان و فراهم شدن امکان حضور بعضی نمایندگان زن در استادیوم آزادی جهت تماشای فوتبال کشور عزیزمان ایران و سوریه، گفت که خواسته زنان و خانواده ها جهت حضور در ورزشگاه را خواسته بحقی می داند.

طیبه سیاوشی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: من به عنوان رییس کمیته زن، ورزش و جوانان و خانواده کمیسیون فرهنگی از وزارت ورزش درخواست کردم که اعضای این کمیته که متشکل از شش نفر از جمله من، زن ها سلحشوری و ذوالقدر و مردها وکیلی، سعیدی و ابراهیمی است در وقت مسابقه فوتبال کشور عزیزمان ایران و سوریه در استادیوم آزادی حضور پیدا کنند. اعضای کمیته و حتی رییس کمیسیون فرهنگی نیز در جریان ارائه این درخواست بودند.

روایت سیاوشی از موافقت با حضور بعضی نمایندگان زن در استادیوم آزادی

وی افزود: وزارت ورزش در تماسی با اعضای کمیته اعلام کرد که بلیت ها آماده است و امکان حضور شش عضو کمیته ورزش کمیسیون فرهنگی در استادیوم فراهم شده است است.

نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس با تاکید بر اینکه عنوان حضور گزینشی زن ها در ورزشگاه آزادی مطرح نبوده و این حضور به درخواست خود نمایندگان بوده هست، گفت: من اعتقاد دارم ما باید از مجاری درستی مطالبات مان را به گوش مسئولین برسانیم. از سویی نهادهای مدنی می خواهند امکان حضور زنان در ورزشگاه فراهم شود و از سوی دیگر من به عنوان نماینده مردم باید مطالبات مردم را به مسئولین انتقال یافته کنم.

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تشریح روند درخواست نمایندگان و فراهم شدن امکان حضور بعضی نمایندگان زن در استادیوم آزادی جهت تماشای فوتبال کشور عزیزما

سیاوشی خاطرنشان کرد: قبلا چنین فضایی فراهم نبود و مردم هم اگر چنین خواستی داشتند همراهی نمایندگان ارزش را نداشتند ولی هنگامی که این مطالبه از دو طرف مطرح شود امکان حصول نتیجه آن فراهم تر خواهد بود.

وی با بیان اینکه خواسته زنان و خانواده ها جهت حضور در ورزشگاه خواسته بحقی هست، یادآور شد: من هم در جهت همین مطالبه در ورزشگاه آزادی حضور پیدا می کنم.

واژه های کلیدی: ورزشگاه | استادیوم | کمیسیون فرهنگی | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs