دادن برگزاری کردستان انتخابات اخبار بین الملل

دادن: برگزاری کردستان انتخابات اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی روح داعشی‌گری در بعضی از ما وجود دارد / مطهری

نایب مدیر مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه داعش ابزار دست آمریکا، صهیونیسم و عربستان بوده گفت که امروز داعش رو به اضمحلال است ولی ممکن است روح داعشی‌گری در بعضی

روح داعشی‌گری در بعضی از ما وجود دارد / مطهری

مطهری: روح داعشی گری در بعضی از ما وجود دارد

عبارات مهم : ابزار

نایب مدیر مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه داعش ابزار دست آمریکا، صهیونیسم و عربستان بوده گفت که امروز داعش رو به اضمحلال است ولی ممکن است روح داعشی گری در بعضی از ما وجود داشته باشد.

به گزارش ایسنا، در یادداشت علی مطهری آمده است:

روح داعشی‌گری در بعضی از ما وجود دارد / مطهری

اگر بخواهیم جهت پیروزی نیروهای مقاومت اسلامی بر داعش نمونه ای در تاریخ پیدا کنیم، باید از پیروزی امیرالمؤمنین علی علیه السلام بر خوارج یاد کنیم. زمانی که جنایت ها و خشونت های خوارج را در تاریخ می خواندیم با خود می گفتیم چگونه چنین افرادی با ادعای ایمان اسلامی در صدر اسلام پیدا شدند. پیدایش داعش در وقت ما ثابت کرد که استعداد پدید آمدن گروه هایی مثل خوارج هر لحظه وجود دارد. آنجا که جهالت توأم با خشکه مقدسی می شود و گروهی مقدس نادان پدید می آیند منافقان زیرک آنها را ابزار دست خود می سازند و به جنگ حق می آیند. داعش بدون تردید ابزار دست آمریکا و صهیونیسم و متأسفانه عربستان که اخیراً به دامان اسرائیل رفته است بود و هست. علی علیه السلام خوارج را چنین توصیف می کند:

«مردمی خشن، فاقد اندیشه عالی و احساسات لطیف. مردمی پست، برده صفت، اوباش که از هر گوشه ای جمع شده است اند. اینها کسانی هستند که باید اول تعلیمات ببینند، آداب اسلامی به آنها اموزش داده شود، در فرهنگ و ثقافت اسلامی خبرویت پیدا کنند. باید بر اینها قیّم حکومت کند.»

نایب مدیر مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه داعش ابزار دست آمریکا، صهیونیسم و عربستان بوده گفت که امروز داعش رو به اضمحلال است ولی ممکن است روح داعشی‌گری در بعضی

این توصیف بر خوارج امروز یعنی گروه داعش نیز صدق می کند. واقعاً نیاز به یک روان شناسی و تحقیق عمیق اعتقادی و روانی راجع به این گروه است که چگونه تعداد قابل توجهی از جوانان کشورهای اسلامی به این گروه پیوستند و حاضر به فداکاری بودند به طوری که طبق گزارش سردار سلیمانی حدود شش هزار نفر از آنها در عملیات انتحاری، خود را منفجر کردند.

شهید آیت الله مطهری می گویند گروه خوارج منقرض شده است ولی روح خارجی گری ممکن است در بعضی از ما وجود داشته باشد. امروز نیز داعش رو به اضمحلال است ولی ممکن است روح داعشی گری در بعضی از ما وجود داشته باشد.

واژه های کلیدی: ابزار | تاریخ | چگونه | اسلامی | مجلس شورای اسلامی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs