دادن برگزاری کردستان انتخابات اخبار بین الملل

دادن: برگزاری کردستان انتخابات اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی فرزندانم در پایتخت کشور عزیزمان ایران ساکن و مشغول به کارند / ظریف

ظریف گفت: فرزندانم به دنبال خاتمه ماموریتم در شرکت ملل تحصیلاتشان را فورا به اتمام رسانده و بیش از ۶ سال است که به کشور عزیزمان ایران بازگشته‌ و همراه خانواده ه

فرزندانم در پایتخت کشور عزیزمان ایران ساکن و مشغول به کارند / ظریف

ظریف: فرزندانم در پایتخت کشور عزیزمان ایران ساکن و مشغول به کارند

عبارات مهم : ایران

ظریف گفت: فرزندانم به دنبال خاتمه ماموریتم در شرکت ملل تحصیلاتشان را فورا به اتمام رسانده و بیش از ۶ سال است که به کشور عزیزمان ایران بازگشته و همراه خانواده هایشان در پایتخت کشور عزیزمان ایران ساکن و مشغول به کارند.

به گزارش فارس، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به کمپین «فرزندت کجاست» پیوست.

وی با ارسال متنی به سایت خبر فوری اینگونه پاسخ داد:

فرزندانم در پایتخت کشور عزیزمان ایران ساکن و مشغول به کارند / ظریف

«پسرم لیسانس برق و فوق لیسانس مدیریت بازار دارد و با همسر و دخترش در پایتخت کشور عزیزمان ایران زندگی می کنند و استخدام هیچ جایی نیست و در حوزه مدیریت بازار، کار مشاوره ای انجام می دهد. دخترم طراح داخلی است و با همسر و دخترش در پایتخت کشور عزیزمان ایران زندگی می کنند و زیاد به تربیت فرزندش مشغول است و بعضی اوقات طراحی داخلی جهت دوستان و اقوام انجام می دهد.

دامادم فوق لیسانس مدیریت دارد و مدیر یک شرکت شخصی است.

ظریف گفت: فرزندانم به دنبال خاتمه ماموریتم در شرکت ملل تحصیلاتشان را فورا به اتمام رسانده و بیش از ۶ سال است که به کشور عزیزمان ایران بازگشته‌ و همراه خانواده ه

عروسم دکترای نانوتکنولوژی دارد و زیاد به تربیت فرزندش مشغول است و به طور پاره وقت در دانشگاه فعالیت دارد.

خدا را شاکرم که فرزندانم به دنبال خاتمه ماموریت من در شرکت ملل متحد، تحصیلاتشان را فورا به اتمام رسانده و بیش از ۶ سال است که به کشور عزیزمان ایران بازگشته اند و همراه خانواده هایشان در پایتخت کشور عزیزمان ایران ساکن و مشغول به کار هستند.»

فرزندانم در پایتخت کشور عزیزمان ایران ساکن و مشغول به کارند / ظریف

کمپین فرزندت کجاست چندی است که در اینترنت به راه افتاده است.

واژه های کلیدی: ایران | مدیریت | طراح داخلی | طراحی داخلی | اخبار سیاسی و اجتماعی

فرزندانم در پایتخت کشور عزیزمان ایران ساکن و مشغول به کارند / ظریف

فرزندانم در پایتخت کشور عزیزمان ایران ساکن و مشغول به کارند / ظریف

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs