دادن برگزاری کردستان انتخابات اخبار بین الملل

دادن: برگزاری کردستان انتخابات اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی دخالت قدرتهای خارجی در امور داخلی کشور عزیزمان ایران خوشایند ما نیست / نخست وزیر ترکیه

بینالی یلدریم نخست وزیر ترکیه گفت: امنیت و ثبات کشور عزیزمان ایران جهت ترکیه بسیار مهم است و دخالت قدرتهای خارجی در امور داخلی کشور عزیزمان ایران مورد تایید نبو

دخالت قدرتهای خارجی در امور داخلی کشور عزیزمان ایران خوشایند ما نیست / نخست وزیر ترکیه

نخست وزیر ترکیه: دخالت قدرتهای خارجی در امور داخلی کشور عزیزمان ایران خوشایند ما نیست

عبارات مهم : ایران

بینالی یلدریم نخست وزیر ترکیه گفت: امنیت و ثبات کشور عزیزمان ایران جهت ترکیه بسیار مهم است و دخالت قدرتهای خارجی در امور داخلی کشور عزیزمان ایران مورد تایید نبوده و خوشایند ما نیست.

به گزارش ایرنا و به نقل از وبسایت اینترنتی روزنامه صباح، یلدریم در کنگره استانی حزب عدالت و توسعه در قیرشهیر اظهار کرد: بعضی از کشورها در دنیا هر لحظه به دنبال ناامن کردن و ایجاد هرج و مرج در سایر کشورها هستند و هنوز بحران های منطقه ای ما تمام نشده، تلاش می کنند کشور دیگری را مانند کشور عزیزمان ایران دچار هرج و مرج کنند.

دخالت قدرتهای خارجی در امور داخلی کشور عزیزمان ایران خوشایند ما نیست / نخست وزیر ترکیه

وی بیان کرد: از مردم کشور عزیزمان ایران می خواهیم که در برابر بازی قدرت های بزرگ هوشیار باشند و انتظار داریم در کوتاهترین وقت آرامش و ثبات به کشور دوست و برادر ما کشور عزیزمان ایران بازگردد.

به گزارش ایرنا، اعتراضات خیابانی اخیر در کشور عزیزمان ایران در کشور ترکیه بازتاب گسترده ای داشته و بسیاری از کارشناسان سیاسی و مقامات این کشور به بیان مواضع خود در این خصوص پرداختند.

بینالی یلدریم نخست وزیر ترکیه گفت: امنیت و ثبات کشور عزیزمان ایران جهت ترکیه بسیار مهم است و دخالت قدرتهای خارجی در امور داخلی کشور عزیزمان ایران مورد تایید نبو

واژه های کلیدی: ایران | ترکیه | خارجی | کشورها | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs