دادن برگزاری کردستان انتخابات اخبار بین الملل

دادن: برگزاری کردستان انتخابات اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی نمودار + قیمت خانه‌ در مناطق متفاوت تهران

گران‌ترین مسکن در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به منطقه ۱ با متری ۱۰ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان و ارزان ترین به منطقه ۱۸ با متری ۲ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان تعلق دا

نمودار + قیمت خانه‌ در مناطق متفاوت تهران

قیمت منزل در مناطق متفاوت تهران+ نمودار

عبارات مهم : ایران

گران ترین مسکن در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به منطقه ۱ با متری ۱۰ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان و ارزان ترین به منطقه ۱۸ با متری ۲ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان تعلق دارد.

به گزارش ایسنا، در میان مناطق ۲۲ گانه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در آبان ماه امسال بالاترین میانگین قیمت مسکن مربوط به منطقه ۱ با ۱۰ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان در هر متر مربع و پایین ترین قیمت متعلق به منطقه ۱۸ با متری ۲ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان هست. با این حال رشد قیمت مسکن نسبت به مدت مشابه سال قبل در منطقه ۱۸ معادل ۱۰.۸ درصد و در منطقه یک ۵.۵ درصد بوده است.

نمودار + قیمت خانه‌ در مناطق متفاوت تهران

تعداد معاملات نیز در منطقه یک بیش از دو برابر منطقه ۱۸ هست. در آبان ماه امسال ۶۹۳ قرارداد خرید و فروش در منطقه یک به امضا رسیده؛ در حالی که این رقم در منطقه ۱۸ معادل ۲۸۰ مورد بوده است.

در آبان ماه سال ۱۳۹۶ ۱۴.۸ هزار فقره خرید و فروش مسکن در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران انجام شد که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۸.۵ درصد زیاد کردن نشان می دهد. میانگین قیمت مسکن ۴.۸۹ میلیون تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰.۹ درصد اوج رفت.

گران‌ترین مسکن در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به منطقه ۱ با متری ۱۰ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان و ارزان ترین به منطقه ۱۸ با متری ۲ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان تعلق دا

رشد تعداد معاملات انجام شده است طی آبان ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل در استمرار رشد نقطه به نقطه مردادماه، شهریورماه و مهرماه امسال (به ترتیب معادل ۶.۱، ۹.۲ و ۳.۴ درصد) بوده است.

توزیع تعداد معاملات نیز حاکی از آن است که منطقه ۵ با سهم ۱۶.۵ درصد از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود تخصیص داده شده است داده هست. همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم های ۱۱.۶ و ۱۰.۱ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع ۷۴.۸ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده است در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی مشمول بر مناطق ۵، ۴، ۲، ۸، ۱۰، ۱۴، ۷، ۱، ۳ و ۱۵) بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۵.۲ درصد از کل تعداد معاملات را به خود تخصیص داده شده است داده اند.

واژه های کلیدی: ایران | میلیون | اخبار اقتصادی و بازرگانی

نمودار + قیمت خانه‌ در مناطق متفاوت تهران

نمودار + قیمت خانه‌ در مناطق متفاوت تهران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs