دادن برگزاری کردستان انتخابات اخبار بین الملل

دادن: برگزاری کردستان انتخابات اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی قوانین موجود توان برخورد با مخدرهای تازه را ندارند ، NPSها در حال ورود به بازار مصرف مخدرها

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به مطالبه گری جدی مقام معظم رهبری و ایجاد تحرک و حساسیت در دستگاه‌های متفاوت در یک سال اخیر از زیاد کردن کشفیات 15 تا 1

قوانین موجود توان برخورد با مخدرهای تازه را ندارند ، NPSها در حال ورود به بازار مصرف مخدرها

NPSها در حال ورود به بازار مصرف مخدرها/ قوانین موجود توان برخورد با مخدرهای تازه را ندارند

عبارات مهم : قانون

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به مطالبه گری جدی مقام معظم رهبری و ایجاد تحرک و حساسیت در دستگاه های متفاوت در یک سال اخیر از زیاد کردن کشفیات 15 تا 16 درصدی مواد مخدر در 9 ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش ایسنا، پرویز افشار ضمن اشاره به محدودیت منابع مالی و تجهیزات جهت مبارزه با مواد مخدر، عملکرد نیروهای امنیتی و انتظامی را خوب ارزیابی کرد و گفت: آنچه در جلسه اخیر دیدار مقام معظم رهبری با سران 3 قوه مورد تاکید قرار گرفته مربوط به عنوان پیشگیری بوده و مقرر شده است است تا 50 درصد از امکانات و اعتبارات صرف این حوزه شود. همچنین جلسات فوق العاده کمیته فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر و بررسی کارها و عیوب هر دستگاه در این جلسات در حال برگزاری است.

قوانین موجود توان برخورد با مخدرهای تازه را ندارند ، NPSها در حال ورود به بازار مصرف مخدرها

بیشترین میزان اعتیاد در محیط های کاری

راه اندازی طرح « کاج» جهت کنترل اعتیاد محیط های کاری

وی در ادامه مخاطرات مربوط به مواد مخدر را در محیط های کاری جدی ارزیابی کرد و افزود: بیشترین میزان اعتیاد به مواد مخدر مربوط به محیط های کاری و صنعتی هست. در تمام کارگاه های بین 50 تا 500 نفر پرسنل کشور طرح کاج (کاربست اجتماعی کار و تولید) راه اندازی شده است هست. در این طرح در تمام این کارگاه ها منزل های بهداشت کارگری و توانمندسازی پرسنل در نظر گرفته شده است است.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به مطالبه گری جدی مقام معظم رهبری و ایجاد تحرک و حساسیت در دستگاه‌های متفاوت در یک سال اخیر از زیاد کردن کشفیات 15 تا 1

کم کردن مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به کارها انجام شده است در حوزه دانشجویی تصریح کرد: در گذشته زیاد نگاه مبتنی بر استفاده از توان بخش دولتی حاکم بود. ولی این نگاه در سال های اخیر به سمت خود دانشجویان چرخیده هست. به همین علت در 125 دانشگاه وابسته به وزارت علوم «کانون های همیاران سلامت روان» دانشجویی تشکیل شده است است و از نیمه دوم سال 95 با راه اندازی کانون و انجام مداخلات موثر، علی رغم زیاد کردن جهانی مصرف مواد مخدر شاهد کم کردن مصرف مواد در میان قشر دانشجو هستیم. همچنین نشست هر سال ای نیز در 8 بهمن ماه امسال در شیراز برگزار خواهد شد.

افشار بااهمیت ترین خلاءهای قانونی موجود در حوزه مبارزه با مواد را مربوط به نبود بازبینی در قوانین همزمان با تغییرات و تطورات مصرف مواد مخدر دانست و تاکید کرد: در خصوص ورود و شیوع مصرف شیشه در کشور نزدیک به یک دهه خلاء قانونی از سال 79- 80 تا سال 89 همزمان با بازبینی در قانون به چشم می خورد. در این مدت قضات نیز حتی نمی دانستند باید چه برخوردی با جرائم مربوط به ماده شیشه داشته باشند.

قانون باید پا به پای عوض کردن الگوی مصرف پیش برود

قوانین موجود توان برخورد با مخدرهای تازه را ندارند ، NPSها در حال ورود به بازار مصرف مخدرها

تغییر قوانین نباید « بخشی نگرانه» باشد

وی با اشاره به زیاد کردن مصرف شیشه از 3 درصد تا 26 درصد به علت خلاء قانونی موجود، ادامه داد: همزمان با عوض کردن قوانین در سال 89 و الحاقات و اصلاحات قانونی، مبارزه با مصرف این ماده نیز موثرتر شد. تا جایی که در سال 92- 93 شاهد کنترل پیش سازه های شیشه بودیم و قیمت این ماده نیز زیاد کردن یافت. به همین علت مصرف کنندگان به سمت مواد دیگر عوض کردن مسیر دادند. بعد قانون باید پا به پای عوض کردن الگوی مصرف جلو برود.

نظر ستاد مبارزه با مواد مخدر درخصوص تصاحب و کنترل اموال و دارایی قاچاقچیان

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به مطالبه گری جدی مقام معظم رهبری و ایجاد تحرک و حساسیت در دستگاه‌های متفاوت در یک سال اخیر از زیاد کردن کشفیات 15 تا 1

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر اینکه عوض کردن قانون نباید « بخشی نگرانه» و با عوض کردن تنها یک ماده واحده باشد، اظهار کرد: اگر مجازاتی را به علت نبود بازدارندگی یا تاثیرگذاری محدود می کنیم باید ببینیم جه مجازات جایگیزینی جهت آن داریم؟ در بازدارنده ترین مجازات ها مثل اعدام یا حبس طولانی مدت باید مکانیسم هایی را دنبال کنیم که اموال درآمد قاچاقچیان را که در طول وقت عایدشان شده است است را کنترل کنیم.

افشار در ادامه تصریح کرد: بر اساس قانون فعلی گفته می شود عواید ناشی از همان جرم باید تصاحب شود ولی این فرد ممکن است بارها جهت قاچاق مواد مخدر مبادرت کرده باشد و اموالش را انباشته کرده باشد ولی ما تنها همان بخش انتهایی و جرمی که اخیرا انجام داده است را می بینیم. این کفایت نمی کند باید به پیشینه عنوان برگردیم. جهت تحقق این عنوان نگاهمان به عوض کردن قانون باید نگاهی همه جانبه باشد.

قوانین موجود توان برخورد با مخدرهای تازه را ندارند ، NPSها در حال ورود به بازار مصرف مخدرها

وی در ادامه با بیان اینکه باید قانون را از صدر تا ذیل بررسی کرد و اصلاحاتی را بر آن انجام داد، اضافه کرد: در این زمینه کاری شروع شده است است و کمیته حقوقی و قضایی ستاد که مدیر آن معاون دادستان کل کشور است با همه مدیران حقوقی دستگاه های عضو به این عنوان وارد شده است اند. این دستگاه های عضو چون کار اجرایی انجام می دهند پرسشها را می بینند. درحال انجام بازبینی هستند و بعد از تصویب در کمیته حقوقی و قضاییه و از طریق قوه قضاییه به مجلس خواهد رفت و امیدواریم که شاهد یک بازبینی در این عنوان باشیم.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه اعتقاد دارم در این بازبینی باید چند توصیه حتما دیده شود، تصریح کرد: مجازات اقتصادی، کشف اموال قاچاقچیان و ضیط تمام اموال آنها از جمله این موارد هست. علت مهم بروز قاچاق مواد مخدر سود هست. اگر جلوی سودآوری گرفته شود افراد دیگر به سمت قاچاق مواد مخدر نخواهند رفت. اگر فرد بداند بعد از دستگیری هر آنچه را بدست آورده و هر آنچه قبلا از این راه داشته است را از دست می دهد به سمت قاچاق نمی رود.

افشار در ادامه بر مکلف و وظیفه مند کردن همه آحاد جامعه تاکید کرد و گفت: باید مشخص کرد همه افراد در مبارزه با مواد مخدر چه مسئولیت اجتماعی دارند؟ مسئولیت اجتماعی شرکت ها و کمپانی های بزرگ در این میان نادیده انگاشته شده است هست. طرح های صنعتی بزرگی که در نقاط متفاوت کشور ایجاد شده است اند و ما بیشترین اعتیاد را در کارگران آنها می بینیم حکایت از آن دارد که ما به سمت و سوی صنعتی شدن صرف رفته ایم ولی پیوست اجتماعی- فرهنگی جهت آنها در نظر نگرفته ایم. کارخانه های بزرگی که از نیروی کار کارگران استفاده می کنند مسئولیت اجتماعیشان نادیده گرفته شده است است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه هر کدام از ما به سهم خودمان یک مسئولیت اجتماعی داریم، تصریح کرد: باید در قانون به این مساله پرداخته شود و هرکدام از ما در حوزه خودمان علاوه بر کار تخصصیمان یک مسئولیت اجتماعی دیگر هم داشته باشیم. بزرگترین سرمایه یک کشور نیروی انسانی آن است و باید حتما باید به آن پرداخته شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با انتقاد از اینکه قانونگذار عمدتا نگاهش نسبت به جرائم ناشی از مواد مخدر کمی هست، افزود: این درحالیست که باید نسبت به جرائم در این زمینه تفکیک وجود داشته باشد. قاچاقچیان بین المللی زمانیکه به دام می افتند معمولا ذره ای مواد به همراه ندارند. این افراد خرده فروش و حمل کنندگان مواد مخدر هستند که به علت ناآکاهی یا استیصال دست به فروش مواد مخدر می زنند و دستگیر می شوند.

مرزهای شرقی کشور، مصداق رابطه موادمخدر و تروریسم

افشار با تاکید بر اینکه باید نگاهمان را نسبت به جرائم مواد مخدر متفاوت کنیم، اظهار کرد: در همه جای دنیا وظیفه قانون در جرائم خشن همراه مواد مخدر روشن است و اشد مجازات جهت آن در نظر گرفته می شود. هیچ کشوری در دنیا مانند کشور عزیزمان ایران با وجود چندین هزار شهید و جانباز در راه مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد که این امر نشان دهنده رابطه بین تروریسم و مواد مخدر و مصداق آن مرزهای شرق کشور ما است.

وی با بیان اینکه نگاه کمی مشکلاتی را به همراه دارد و باید مکانیزم های بازدارنده ای هم جلو این جرائم را بگیرد تصریح کرد: اگر مجازات اعدام فردی از بین بردن می شود جهت دفعه دوم و سوم ارتکاب جرم باید به اندازه کافی مجازات بازدارنده و جهت مثال حبس آنان غیر قابل بخشش باشد.

تغییر الگوی مصرف مواد مخدر به سمت مواد تازه /NPSها در حال ورود به بازار مصرف

با قوانین موجود نمی توانیم با NPSها برخورد کنیم

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر که در برنامه تلویزیونی جریان صحبت می کرد، با اشاره به اینکه بر اساس اوضاع بین المللی و مطالبه گری رهبر انقلاب، با استفاده از قوانین موجود نمی توانیم به نتیجه های خوبی برسیم و حتما باید قواین عوض کردن کنند اضافه کرد: در حال حاضر مصرف مواد مخدر در دنیا از 220 میلیون به 260 میلیون طی یک دهه اخیر زیاد کردن یافته هست. همچنین عوض کردن الگوی مصرف به سمت مواد تازه در حال حرکت است.

افشار با بیان اینکه مواد تازه NPSها در حال ورود به بازار مصرف هستند گفت: با این قوانین نمی توانیم با این مواد برخورد کنیم. یک بخش از نگاه ما باید مخصوص نگاه انتظامی باشد و بخش دیگر هم باید مشمول بر عوض کردن قانون در بخش ابتدایی و بازدارندگی باشد. باید یک جریان اجتماعی جهت مبارزه به وسیله همه آحاد جامعه از جمله همه شرکت ها، موسسات، شرکت ها و … ایجاد شود.

وی با انتقاد از اینکه سیاست های فعلی جهت دستگاههای مربوطه الزام آوری مورد نیاز را ندارد افزود: همه چشم ها به این سمت است که آیاد ستاد منابعی را جهت این بخش فراهم می کند یا نه؟ در حالیکه این کارها باید تبدیل به الزامات قانونی و فرهنگ اجتماعی شوند. همه گروه ها باید یاد بگیرند کنار مشاغلشان نسبت به این عنوان حساسیت داشته باشند. بعضی از پیمانکاران کارگرانشان را نسبت مصرف مواد مخدر ترغیب می کنند تا در شیفت کاریشان زیاد کار کنند ولی در نهایت هزینه غیر مستقیم این کار متوجه همان کارخانه می شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر اینکه در بازبینی قانون، باید نگاهمان کاملا جامع باشد ادامه داد: در بحث پیشگیری، درمان، توانمندسازی، الزام به اجتماعی شدن و … این نگاه باید وجود داشته باشد و مسئولیت اجتماعی همه نهادها و دستگاهای مسئول، چه دولتی و یا شرکت های شخصی باید در قانون تازه دیده شود و قانون نیز باید در قبال پرسشها تازه این حوزه باز باشد تا سالها منتظر تصویب قوانین تازه نباشیم. مجمع تشخیص مصلحت نظام باید این اختیار را به متخصصین بدهد تا اگر چیزی تازه وارد بازار شد بر اساس جداول آن را به قوانین اضافه کنند.

واژه های کلیدی: قانون | قوانین | قانونی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs